A projekt bemutatása
A projekthez kapcsolódó Támogatói Okirat 2020.11.12. napján lépett hatályba. Az akcióprogramok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése megtörtént. A projekt eredményeként beszerzésre került 3 db VersaClimber Sport mászógép, 4 db rendezvény asztal, 8 db rendezvény pad, 1 db rendezvénysátor/pavilon, valamint egy komplex, nem beépített hangtechnikai rendszer. Az aktív szabadidő eltöltését szolgáló 8 db rendezvény lebonyolítása sikeresen megvalósult 2022. májusában, melyekről jelenléti ívek, fotódokumentációk és emlékeztetők is készültek.

Vállalt indikátorok teljesítése:

  • - „Az újszerű illetve hagyományteremtő, városrészi, a 3 szféra (köz, civil- és vállalkozói szféra) együttműködő munkájával megvalósuló kulturális és közösségi rendezvényekbe bevont lakosság száma” megnevezésű vállalt indikátor célértéke teljesült, mindösszesen 481 fő bevonásával.
  • - Az „Újszerű, hagyományteremtő helyi kultúra és közösségépítő célzattal elinduló, városrészi programok száma” megnevezésű vállalt indikátor célértéke teljesült, összesen 8 rendezvény lebonyolításával.


A projekt az alábbi HKFS célok mindegyikéhez hozzájárult:

  • - Városi és városrészi szinten is működő, az aktív közösségi élet iránt elkötelezett közösségek generálása;
  • - A város meglévő kulturális értékeinek megőrzése mellett hagyományteremtő céllal újak kialakítása a civil, a közszféra, a vállalkozás szereplőinek együttműködő munkája által;
  • - A fiatalok, fiatal felnőttek aktivizálása, közéleti szerepvállalásának erősítése.
Képek